top of page

AANPAK

 

Elke “Dis-moi”- activiteit is het resultaat van teamwerk.

Bij de concrete uitwerking wordt vertrokken vanuit 4 leeftijdsgroepen:

  • 5 - 6 jaar

  • 7 - 8 jaar

  • 9 - 10

  • 11 - 12 jaar

De exacte leeftijd van het kind is daarbij eerder indicatief. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling en de eigen interesses van het kind. 

Zo kan een kind van 6 jaar toch ingedeeld worden bij de leeftijdsgroep 7 - 9 jaar, of omgekeerd kan een kind van 7 jaar nog perfect aansluiting vinden bij de 5 - 6 jarigen.

Per leeftijdsgroep wordt gezocht naar een passende pedagogische aanpak. Daarbij verliezen we nooit het element “fun” uit het oog. Dis-moi © vertrekt vanuit de idee dat een taal leren in de eerste plaats plezant moet zijn. 

Toch worden er voor elke activiteit duidelijke doelstellingen bepaald : bvb wat moet een kind uit de groep 7 - 9 jaar na dag 1 op een taalkamp aan kennis (actief of passief) hebben verworven.

Zonder de doelstelling uit het oog te verliezen gaan de monitoren op de meest creatieve manier op zoek naar een aanpak die het kind kan boeien (sport, spel, collages, film, dans, zang, koken,…)

Er wordt elke dag rond een concreet thema gewerkt dat op verschillende manieren creatief wordt benaderd. Op dag 5 wordt alles samengebracht.

bottom of page