top of page

Wekelijkse lesjes Frans in kleine groepjes

  • Een reeks van minimum 5 tot maximum 12 lessen

  • 1 dag per week, een les duurt 1 of 2 uur

  • Er wordt gewerkt met een kleine groep (3 - 6 personen)

Elke les wordt opgebouwd rond een bepaald thema dat op diverse wijzen wordt aangereikt aan de kinderen.

Een nieuwe les start met een korte herhaling, zodat de vorderingen zichtbaar zijn voor de monitor.

bottom of page