top of page

WIE ZIJN WE ?

Dis-moi is een vzw die zich tot doel stelt kinderen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met de Franse taal. Immers : vroeg begonnen….

Enkele feiten :

  • Tussen het 2de en 6de levensjaar leert een kind elke dag 8 nieuwe woorden, gewoon spelenderwijs

  • Een 6-jarige kent 12.000 woorden

Vergelijk dit met de moeite die een 12-jarige moet doen om op 1 jaar 700 Latijnse woorden te leren.

Een kind is als het ware een ‘talenspons’. Het is belangrijk dat een kind al op jonge leeftijd begrijpt dat er meerdere talen zijn, dat het die leert herkennen, de eerste woordjes onthoudt en er een betekenis aan kan toekennen. De bagage die het kind van jongsaf aan meekrijgt, zal de assimilatie van vreemde talen in de toekomst zeker een stuk vergemakkelijken.

Het dis-moi © concept is gebaseerd op de hedendaagse inzichten rond taalontwikkeling bij kinderen. Het werd zowel ontwikkeld vanuit taalkundig als vanuit pedagogisch oogpunt. Het aanleren van de taal moet door de kinderen als leuk worden ervaren (eerder speels dan schools). Er wordt dan ook volop geput uit kennis en ervaring die het moderne edutainment ons biedt.

Alle leerstof krijgt zowel een formele vorm van aandacht, maar wordt evengoed verpakt in spel, zang, dans, poppen- of mini-theater,…

De weerhouden thema’s sluiten aan bij de leefwereld van het kind. Daarbij staat herkenbaarheid voorop. Het is belangrijk dat de aangereikte leerstof herkend wordt (en dus ook kan toegepast worden) in het dagelijkse leven.

Hoe ?

Een kampgerichte aanpak met veel ruimte

voor activiteiten en spel.

Elke dag wordt gewerkt rond een nieuw thema.

Op vrijdag passen we alles in elkaar.

We gaan op zoek naar een evenwicht 

tussen het actieve en ludieke enerzijds 

en het cognitieve (leergerichte) anderzijds

 

Aanpak ?

Bij de jongsten wordt vooral auditief gewerkt op het herkennen van de taal en het begrijpen van woorden. 

Bij de meer gevorderden wordt de woordenschat meer actief aangeleerd. 

Alle thema’s sluiten aan bij de leefwereld van het kind en zijn herkenbaar in het dagelijkse leven

bottom of page