CONCEPT

Over ons

Dis-moi is een vzw die zich tot doel stelt kinderen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met de Franse taal. Immers : vroeg begonnen is half gewonnen!

Het aanbod bestaat uit:

  • Taalkampen in de paas- en zomervakanties
  • Taallesjes in kleine groep doorheen het jaar

Meer informatie over de monitoren voor onze kampen vind je onder de rubriek kampen.

Aanpak

Elke “Dis-moi”- activiteit is het resultaat van teamwerk.

Bij de concrete uitwerking wordt vertrokken vanuit 4 leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep wordt op de meest creatieve manier gezocht naar een passende pedagogische aanpak. Daarbij verliezen we nooit het element “fun” uit het oog.

Dis-moi © vertrekt vanuit de idee dat een taal leren in de eerste plaats plezant moet zijn.

Bij elk kamp wisselen taallessen, sport, leuke activiteiten en creatieve ateliers elkaar af. In een ontspannen sfeer en spelenderwijs leren de kinderen de vreemde taal.

We streven naar groepjes van ongeveer 10 kinderen per begeleider. We zorgen steeds voor wisselende thema's, zodat ook onze terugkomers evengoed geprikkeld en uitgedaagd worden.

Waarom

Een kind is als het ware een ‘talenspons’. Het is belangrijk dat een kind al op jonge leeftijd begrijpt dat er meerdere talen zijn, dat het die leert herkennen, de eerste woordjes onthoudt en er een betekenis aan kan toekennen. De bagage die het kind van jongsaf aan meekrijgt, zal de assimilatie van vreemde talen in de toekomst zeker een stuk vergemakkelijken.

Enkele feiten:

  • Tussen het 2de en 6de levensjaar leert een kind elke dag 8 nieuwe woorden, gewoon spelenderwijs
  • Een 6-jarige kent 12.000 woorden

Het dis-moi © concept is gebaseerd op de hedendaagse inzichten rond taalontwikkeling bij kinderen. Het werd zowel ontwikkeld vanuit taalkundig als vanuit pedagogisch oogpunt. Het aanleren van de taal moet door de kinderen als leuk worden ervaren (eerder speels dan schools). Er wordt dan ook volop geput uit kennis en ervaring die het moderne edutainment ons biedt.

Voor wie

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 12 jaar.