CONTACT

Contactformulier

Contactformulier

FAQ

Wanneer krijg ik bevestiging van mijn inschrijving?

Na het versturen van het digitaal inschrijvingsformulier ontvangt u binnen de 48u een bevestiging per mail. Indien dit niet het geval is, neemt u best contact op via mail of telefoon.

Zijn er kortingen op het inschrijvingsgeld?

Het 2de en volgende kind binnen hetzelfde gezin geniet een korting van €10 op het inschrijvingsgeld bij inschrijving tijdens dezelfde periode.

Zijn de cursisten verzekerd tijdens de stage?

Dis-moi heeft een polis vrijwilligersorganisaties afgesloten bij Fidea. Dit is zowel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als een verzekering lichamelijke ongevallen. Laatstgenoemde staat in voor eventuele medische kosten ten gevolge van een ongeval na tussenkomst van uw mutualiteit en eventuele hospitalisatieverzekering. De verzekeringsmaatschappij komt niet tussen voor het beschadigen of kwijtraken van persoonlijke goederen zoals brillen, sportmateriaal, geld, …

Voorziet de mutualiteit een tussenkomst?

Verschillende mutualiteiten voorzien voordelen voor vakantiekampen voor kinderen. Dit vraagt u best na bij uw mutualiteit. Deze voordelen kan u genieten door de betreffende formulieren door ons te laten invullen bij aanvang van het kamp. Op het einde van de kampweek ontvangt u dan de ingevulde documenten terug.

Waarvoor dient de medische fiche?

Hier kan u eventuele allergieën, intoleranties … en/of algemene aandachtspunten noteren. Vul dit zorgvuldig in, zodat we goed voor uw kind kunnen zorgen. De gegevens worden enkel gedeeld met de kampverantwoordelijken van het kamp waaraan uw kind deelneemt. U kan de fiche downloaden op de inschrijvingspagina.

Mijn kind nam reeds eerder deel aan een “dis-moi”-taalkamp. Dien ik in dat geval de medische fiche opnieuw in te vullen?

Indien de gegevens ongewijzigd zijn en maximum één jaar oud zijn, hoeft u dit niet opnieuw te doen, gelieve dit wel bij de inschrijving duidelijk te vermelden.

Kunnen kinderen met een fysieke beperking deelnemen?

Uiteraard. Contacteer ons om samen de mogelijkheden (ook in functie van de locatie) te bekijken.

Hoe ziet een kampdag van mijn kind eruit?

Uw kind is welkom vanaf 8u. Om 9u starten de activiteiten. Gespreid over de dag zijn er toffe taalworkshops waar de kinderen in kleine groep leren over een bepaald thema. Het thema wordt omkaderd door zang, knutselen, sporten, een groot spel, dans, e.a. Om 16u eindigen de activiteiten. Tot 17u kan u de kinderen komen afhalen.

Bijhouden van persoonlijke gegevens?

Dis-moi past de Algemene Verordening Gegevensdeling toe die op 24 mei 2018 van kracht wordt. Alle verstrekte gegevens worden enkel bijgehouden in functie van de kampactiviteiten en zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Enkel de gegevens die ons verstrekt worden via het inschrijvingsformulier en de medische fiche worden bijgehouden.

Maken van foto’s tijdens de activiteiten?

Op verzoek van vele ouders worden er foto’s gemaakt om te delen via onze digitale kanalen. Dit biedt de mogelijkheid om de kinderen aan het werk te zien en het zijn uiteraard toffe souvenirs. Hiervoor wordt op voorhand toestemming gevraagd.

Betaling

Door overschrijving op rekeningnummer BE91 7512 0817 5376 of cash op de ochtend van de eerste kampdag.

Annuleringsvoorwaarden

  • Tot 30 dagen voorafgaand aan de eerste kampdag wordt een administratiekost van €30 aangerekend
  • Tussen de 30 dagen en de 10 dagen voorafgaand aan de eerste kampdag wordt 50% van de inschrijvingsprijs aangerekend
  • Vanaf de 10de dag voorafgaand aan de eerste kampdag kan er niet meer geannuleerd worden en is de inschrijvingsprijs volledig verschuldigd
  • Ik heb suggesties voor verbeterpunten.

    Het is altijd fijn om feedback te krijgen. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@dis-moi.be.

    Solliciteren om monitor te worden bij dis-moi?

    Stuur uw cv met korte motivatie naar info@dis-moi.be.

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier of via mail naar info@dis-moi.be